อีเลินนิ่งปัจจุบันอีเลินนิ่งปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน อีเลินนิ่งรายชื่อสมาชิก  ค้นหา อีเลินนิ่งค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
วันที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:07.
คุณเข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:07.
 อีเลินนิ่งครูมัธยมตระการพืชผล

Quick Login
  ทะเบียนอีเลินนิ่ง จำนวนเรื่อง จำนวนอีเลินนิ่งทั้งหมด อีเลินนิ่งเพิ่มใหม่ล่าสุด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] ผู้อำนวยการกิติศักดิ์ กุมภรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 13 23 มีนาคม 2011 เวลา 10:26
โดย chavalit ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายอรุณ ส่องแสง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
5 5 25 สิงหาคม 2011 เวลา 12:47
โดย artikoon ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายสุรศักดิ์ สถาวร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
0 0 10 ธันวาคม 2008 เวลา 16:02
โดย ผู้ดูแลระบบ ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
0 0 10 ธันวาคม 2008 เวลา 16:00
โดย ผู้ดูแลระบบ ดูข้อความส่งหลังสุด
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] นายเชิดศักดิ์ สมศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
0 0 14 ธันวาคม 2011 เวลา 11:27
โดย ผู้ดูแลระบบ ดูข้อความส่งหลังสุด
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปศึกษา
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
พนักงานราชการ
ครูพิเศษ/อัตราจ้าง

สถิติทะเบียนอีเลินนิ่ง
ที่เคยส่ง 18 เพิ่มเข้า 18 เรื่องเข้า 5 ทะเบียนอีเลินนิ่ง
ส่งหลังสุด 14 ธันวาคม 2011 เวลา 11:27 โดย ผู้ดูแลระบบ
มี 147 สมาชิก
สมาชิกใหม่ คือ supavit
ในทั้งหมด  20 สมาชิกที่ดูอยู่ ออนไลน์, 20 ทั่วไป และ 0 สมาชิก

เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ตัวเดิม] อ่านอย่างเดียว [ตัวเดิม] อ่านอย่างเดียว [ตัวเดิม] ต้องการรหัสผ่าน ต้องการรหัสผ่าน
เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ใหม่] เปิดทะเบียนอีเลินนิ่ง [ใหม่] อ่านอย่างเดียว [ใหม่] อ่านอย่างเดียว [ใหม่] เข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้

ปรับเป็นอ่านแล้วทั้งหมด :: ลบคุ๊กกี้ที่สร้างโดยทะเบียนอีเลินนิ่งนี้ทั้งหมด

Cookies และ JavaScript ของบราวเซอร์ต้องได้รับการเปิดใช้งาน

Powered by mtk-Elearning 7.6
Copyright www.mtk.ac.th/ebook

หน้านี้ .0781 วินาที.