กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Meet & Greet / โชว์ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียนที่สอบชิงทุนได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ รายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 13/12/2560 23
งานแนะแนว
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ผู้อำนวยการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 19
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560 56
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายมาใหม่ ..นายเกรียงกมล ชาญไชย 27
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูที่ย้ายมาใหม่ 83
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชนที่โรงเรียนบ้านทม 30/11/2560 โดยห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 และ ม.2/12 59
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่่670/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม2560 62
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 671/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 44
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิทยาศาสตร์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 40
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 323/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม2560 29
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 35
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 10-11 พ.ย. 2560 71
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานฝันฉันพี่น้อง ปีที่ 25 (17-25 ต.ค. 2560) 81
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีแนะแนวการศึกษาต่อปี 61 48
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นางสาวภิรมย์ พร พันธ์สุวรรณ รับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 46
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นางสาวปณิตา นามวงศ์ษา นักเรียนทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 54
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผล**การสอบชิงทุนไปทัศนศึกษาและดูงานประเทศสิงคโปร์สำหรับนักเรียน ม.ต.ก. 149
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการสอนIS2 ม.2 และ ม.5 136
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่่ายภาษา+ทัศนศึกษานอกห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา) ที่ FountainTree Resort อ.ปากช่อง 25-26 กันยายน2560 131
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูจุรีรัตน์ เวทางคบวร มอบทุนการศึกษาใ้ห้นักเรียน (22/9/2560) 101
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมคุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวคำอำลานักเรียน (15 กันยายน 2560) 176
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนสอบ English Online 12/9/2560 80
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนรับใบเกียรติบัตรชนะการแข่่งขัน ที่หน้าเสาธง (6/9/2560) 83
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรม ภาษาอังกฤษ PLC (ศูนย์ ERIC) ที่น้ำซับรีสอร์ท 9/9/2560 87
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ERIC ENGLISH CAMP 6 กันยายน 2560 112
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพงานเปิดโลกวิชาการ 1 กันยายน 2560 116
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 432/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2560 99
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 431/2560 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2560 72
กลุ่มสาระภาษาไทย
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาษาไทยกับความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ๒๕๖๐ 75