กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/ 2561 20
งานแนะแนว
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] พระอาจารย์...เจ้าอธิการอนุศักดิ์ ปัญญาวุฑโฒ ......มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 16 พ.ค. 2561 18
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 30
งานโสตทัศนศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ม.ต.ก. ครบรอบ 50 ปี 17 พ.ค. 2561 39
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 149/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 110
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่194/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม2561 60
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1103
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนทั่วไปปีการศึกษา ๒๕๖๑ 1505
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 150/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน2561 131
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) 321
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 140
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 247
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 438
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองโรงเรียน ม.ต.ก. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและอำนวยพร คุณครูและคณะนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 134
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เอกสารแผนงานประเมินโครงการ 156
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (28 ก.พ. 2561) 170
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (บางส่วน) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมุกดาหาร(23 ก.พ. 2561) 123
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Communicative English Camp for Careers 2018 (22nd -23rd February 2018) 166
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวโอเน็ต ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ( 21.02.2561) 109
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและเกียรติบัตรคะแนนดีเด่นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแต่ละสายชั้น 143
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับโล่ชนะเลิศระดับภาค การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ระดับ ม.ต้น 124
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] New Generation Languages Camp (17/02/2561) 157
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 (13 กุมภาพันธ์ 2561) 220
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายงานโครงการ 166
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับนักห้องเรียนพิเศษ-ปี61 280
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 211
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 10/2/2561 397
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผ้าป่าการศึกษา 9 ก.พ. 2561 164
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
สุดยอด ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 229
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 036/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 136