กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (16 พ.ย. 2561) 90
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] สอบ Pre-Test ( English Online ) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2 อุบลราชธานี (สหวิทยาเขต 4 และ5) 8-9 พ.ย. 2561 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] แข่งศิลปหัตถกรรม สหวิทยาเขต 4และ5 อุบลราชธานี 8-9 พ.ย. 2561(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) 27
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพงานศิลปหัตถกรรม กลุ่ม 2 สหวิทยาเขต4และ5 อุบลราชธานี 8-9 พ.ย. 2561 82
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 444
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ท่านผู้บริหาร....ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนใหม่ (ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ) 30
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 47
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ศึกษาดูงานโรงเรียนอำนาจเจริญ 2พ.ย.2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] อบรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL System (ตัวแทนครูและนักเรียนห้อง ม2/12 ม.5/10 และ ม.6//10 (19 ตุลาคม 2561 19
กลุ่มบริหารทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ใบผ่านแผนงบประมาณ 28
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 604/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม2561 58
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาจีน 78
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูภาษาอังกฤษ (ม.ต.ก.) ที่เกษียณ 30 กันยายน 2561 59
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] การอบรมการสร้างสื่ออย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล วันที่ 29 กันยายน 2561 39
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ยินดีต้อนรับคณะคุณครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 26.09.2561 43
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561 34
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จ.ศรีสะเกษ 48
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 337
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มหกรรมเปิดโลกวิชาการ...มัธยมตระการพืชผล...สู่สากล 4 กันยายน 2561 166
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561 122
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 63
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1และม.4 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 126
งานแนะแนว
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระไสว สิรินาโค มอบทุนการศึกษา (2 สิงหาคม 2561) 55
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบเข็มปฏิญาณตน บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 (1 สิงหาคม 2561) 71
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 557/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม2561 68
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 556/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม2561 66
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ามภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ทุกวันเสาร์ (มิ.ย. - ส.ค. 2561) 108
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สุดยอด ปฐมนิเทศและค่ายพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ(SMTE) 143