กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 321
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินจากงานวัดผล สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 91
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 130
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 278
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและสรุปงานโครงการ 86
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 57
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ร่วมงานนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562) 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ค่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562) 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ค่ายภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562) 29
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเพิ่มความรู้ด้านวิทย์ให้น.ร.ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) 70
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เข้าร่วม แข่งขัน TEOC4 (Thailand English Online Contest4) การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 9.02.2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Post-test) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 (4 ก.พ. 2562) 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รับรางวัลและใบเกียรติบัตรจากการสอบแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 (1 ก.พ. 2562) 36
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( เฉพาะลำดับที่ 1-3) ระดับชั้น ม.1- ม.6 71
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (วันอาทิตย์ที่ 27.01.2562) 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 วิทยากรภายนอก (21 มกราคม 2562) 33
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานที่ รร.สตรีสิริเกศ 18.01.2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษEnglish Online ม.2/12 ม.5/10 ม.6/10 33
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นิเทศภายในสถานศึกษา (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต.ก.) 25
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชน ที่โรงเรียนบ้านนาพิน (9 มกราคม 2562) 45
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 41
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.4/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 42
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ (25 ธันวาคม 2561) 47
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน ที่จังหวัดมุกดาหาร (22-23 ธันวาคม 2561) 59
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 110/2562แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 71
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 738/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม2561 47
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ จ.บุรีรัมย์ 89
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ละครสั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 59
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่าย MATH FOR FUN สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 1-2 ธ.ค. 2561 (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) 63
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์(โครงการ ปีที่ 2) 56