กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] 50ปี ม.ต.ก.ธารน้ำใจแบ่งปันผู้ประสบภัยน้ำท่วม ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 5 กันยายน 2562 43
สารจากท่านผู้อำนวยการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจาก"เหตุพิเศษ"สาธารณภัยธรรมชาติ 32
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานแนวปฏิบัติในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัย 51
กล่มสาระศิลปศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการประกวดวาดภาพประจำเดือน สิงหาคม 59
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมดนตรีการประกวดร้องเพลงเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 46
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ณ.โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 66
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญสมัครประกวด The star off math 40
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 (Gifted English Relationship Camp) ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 27-28ก.ค. 2562 63
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 (ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 28 มิ.ย. 2562) 86
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 7 8 9 และ 10 ปีการศึกษา 2562 ติวเข้มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทุกวันเสาร์ 82
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เสียงตามสาย 64
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ค่ายสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (7 พ.ค. 2562) 76
กล่มสาระศิลปศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วงโปงลางของโรงเรียนร่วมบรรเลงในงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร สพป.อบ.2 มาประชุมที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 108
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ใบผ่านแผนเปล่า ปรับปรุง 2562 101
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (31 พ.ค. 2562) 92
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 4 ปีการศึกษา 2562 English Online ม. 5/10 63
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ น.ร. ม.3/12 51
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ น.ร. ม.6/10 60
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 280/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 140
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 318/2562เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน(ประจำคณะสี)ประจำปีการศึกษา 2562 113
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 101
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่1/ปีการศึกษา 2562...โครงการเตรียมความพร้อมน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 78
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปี62 รอบทั่วไป 570
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Singapore Field Trip 2019 (28-31 March 2019) 158
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติพื้นฐาน(ONET) ปีการศึกษา2560และ2561ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 183
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดระยอง (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.3/12 และ ม.6/10 19-20 มี.ค. 2562) 140
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 107
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 806
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินจากงานวัดผล สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 279
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 315