กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชน ที่โรงเรียนบ้านนาพิน (9 มกราคม 2562) 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.4/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ (25 ธันวาคม 2561) 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน ที่จังหวัดมุกดาหาร (22-23 ธันวาคม 2561) 31
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 813/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา 27
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คำสั่งที่ 738/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม2561 23
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สรุปผลการแข่งขันโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ จ.บุรีรัมย์ 63
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ละครสั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ม.ปลาย 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ค่าย MATH FOR FUN สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 1-2 ธ.ค. 2561 (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โครงการเพิ่มความรู้ด้านวิทย์ให้น.ร.ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) 28
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์(โครงการ ปีที่ 2) 35
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] การแข่งขันสอบคัดเลือกตัวแทน นักเรียนม.ต้นและ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับภายในโรงเรียน 25
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] บาสเกตบอลศิษย์เก่า +ศิษย์ปัจจุบัน + คุณครูชาวต่างชาติ (16 พ.ย. 2561) 39
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (16 พ.ย. 2561) 198
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบ Pre-Test ( English Online ) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 40
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2 อุบลราชธานี (สหวิทยาเขต 4 และ5) 8-9 พ.ย. 2561 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 46
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แข่งศิลปหัตถกรรม สหวิทยาเขต 4และ5 อุบลราชธานี 8-9 พ.ย. 2561(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) 59
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพงานศิลปหัตถกรรม กลุ่ม 2 สหวิทยาเขต4และ5 อุบลราชธานี 8-9 พ.ย. 2561 114
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2] 594
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้บริหาร....ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนใหม่ (ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ) 63
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 80
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานโรงเรียนอำนาจเจริญ 2พ.ย.2561 52
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2561 38
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] อบรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL System (ตัวแทนครูและนักเรียนห้อง ม2/12 ม.5/10 และ ม.6//10 (19 ตุลาคม 2561 30
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ใบผ่านแผนงบประมาณ 45
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 604/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม2561 77
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาจีน 97
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูภาษาอังกฤษ (ม.ต.ก.) ที่เกษียณ 30 กันยายน 2561 79
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมการสร้างสื่ออย่างง่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล วันที่ 29 กันยายน 2561 53