กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) 27
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 26
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 76
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 232
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองโรงเรียน ม.ต.ก. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและอำนวยพร คุณครูและคณะนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 64
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เอกสารแผนงานประเมินโครงการ 91
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (28 ก.พ. 2561) 107
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (บางส่วน) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมุกดาหาร(23 ก.พ. 2561) 69
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Communicative English Camp for Careers 2018 (22nd -23rd February 2018) 106
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวโอเน็ต ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ( 21.02.2561) 65
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและเกียรติบัตรคะแนนดีเด่นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแต่ละสายชั้น 89
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับโล่ชนะเลิศระดับภาค การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ระดับ ม.ต้น 70
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] New Generation Languages Camp (17/02/2561) 103
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 (13 กุมภาพันธ์ 2561) 157
กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มโครงการและแบบฟอร์มรายงานโครงการ 109
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรับนักห้องเรียนพิเศษ-ปี61 224
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 147
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 10/2/2561 337
งานโสตทัศนศึกษา
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผ้าป่าการศึกษา 9 ก.พ. 2561 102
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
สุดยอด ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 150
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่ 036/2561 แต่งตั้งครูและบุคลากรอยู่เวรหน้าประตูโรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 81
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งที่่035/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์2561 63
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ห้องเรียนแผนปกติทั่วไป 27-28 มกราคม 2561 99
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (Mathematics Contest 2017) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 197
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มห้องเรียนพิเศษแผนภาษา วันเสาร์-อาทิตย์ 20-21 ม.ค. 2561 102
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนม.ต้น ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นตัวแทน ระดับจังหวัด 73
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับใบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน หน้าเสาธง 10 ม.ค. 2561 66
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษแผนภาษา แสดงละครภาษาอังกฤษให้น้องๆดูในงานวันเด็กแห่งชาติที่ ร.ร.อนุบาลน้องหญิง 68
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โชว์การแสดงของนักเรียนที่ชนะละครสั้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนงานปีใหม่โรงเรียน(9ม.ค.2561) 58
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบเกียรติบัตรและรางวัล Science Test2017 106