เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: ค่ายวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560 เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
socialmtk
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ส่งแล้ว: 02 ธันวาคม 2017 เวลา 13:54 | IP ล็อค

ค่ายวิปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 แก้ใขโดย socialmtk เมื่อ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 08:59


__________________

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ไปข้างบน มุมมอง socialmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย socialmtk
 
socialmtk
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ส่งแล้ว: 05 ธันวาคม 2017 เวลา 19:00 | IP ล็อค

ท่านผู้อำนวยการบรรยายร่วมพิเศษ
ค่ายวิ
ปัสสนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2560แก้ใขโดย socialmtk เมื่อ 05 ธันวาคม 2017 เวลา 19:01


__________________

กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ไปข้างบน มุมมอง socialmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย socialmtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6