เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 26 ธันวาคม 2017 เวลา 19:41 | IP ล็อค

บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560

1. หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    นางนิชาภัทร  มาสุวงศ์ชัย
      ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่ 2 ม.ค.2552

2. เกษียนอายุราชการ กันยายน 2561
   นางศุภวรรณ  ระหงษ์
    ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ พ.ศ. 2523
3.
เกษียนอายุราชการ กันยายน 2561
     นายศุภวิชญ์  ปมุาทา
       ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่....


4.
  นางสาวจุรีรัตน์  เวทางคบวร
  ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือน พ.ค. 2536
5.
  นางสาวประทิน  อาภรศรี
     ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือน ก.ค. 2537
6. นางสาวอุทัยวรรณ  พันธ์ุสุวรรณ
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือน พ.ย. พ.ศ.2538
7.  นางอัมพร  พละบุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2548
8. 
นางสาวนาดา พรมลาย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือน มิ.ย. 2552

9. นางกชณัช  พิมพันธ์

ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่....


10.  นายพงษ์ชิด  สุขศรี
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่....
11.  นางออนอุมา  สุดเต้
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือน ก.ค. 2555

12.  นางสาวนภาวดี  หาญชัย
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือน เมษายน 2556
13. นางชุติมาภรณ์  บุญภา
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือน พ.ค. 2556
14. นางสาวอุบล  จันทร์ส่อง
บรรจุที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่....

15. นางจิรา  วรสาร
ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือน มิ.ย. 2559
16.  นางสาวปิยสิริ  หินลาด
       สอนวิชาภาษาจีน

          บรรจุที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
17.    นางสาวชนิสรากร  บุษบงก์

         สอนวิชาภาษาจีน
           บรรจุที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือนตุลาคม  พ.ศ.2559


18. นางกนกวรรณ ทับทิมใส

ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือน  ต.ค. 2559

19. นางสาวนลินี  ศุภสร
     สอนวิชาภาษาอังกฤษ
        บรรจุที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือน ต.ค. 2559


20. นางศรัญญ่า  ส่องแสง

ย้ายเข้าโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
21. นายวีรชาติ  ฉิมพลี
      สอนวิชาภาษาจีน
         บรรจุที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อวันที่....22. นายเกรียงกมล  ชาญไชย

ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

23. คุณครูพิเศษ วิชาภาษาจีน
24.
คุณครูพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ

แก้ใขโดย enmtk เมื่อ 04 มกราคม 2018 เวลา 23:15


__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6