เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์(โครงการ ปีที่ 2) เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:27 | IP ล็อค

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์  จำนวน 6 ทุน
และห้องเรียนทั่วไป จำนวน 1 คน
รวม = 7 ทุน

ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษา
เป็นโครงการที่จัดทำเป็นปีที่ 2

(เดินทาง เดือนมีนาคม 2562)

เจ้าของโครงการคุณครูกชณัชด.ญ. กุลจิรา วงศ์สุวรรณ

ม.1/12  (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา)ด.ญ ฐิติชญา  เสนาฤทธิ์

ม.2/12  (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา)

ด.ญ.กันติยา  ชนะพาห์

ม.3/12  (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา)


นายพฤฒ  บุญสุภา

ม.4/10  (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา)


นางสาวอัญมณี  ขนทรัพย์

ม.5/10  (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา)

นางสาวอาภัสรา  ขำสวัสดิ์

ม.6/10  (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา)


นางสาวกันยาลักษณ์  ลอยมา

ม.6/6  ห้องเรียนทั่วไป

แก้ใขโดย enmtk เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:37


__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6