เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ละครสั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 08 ธันวาคม 2018 เวลา 23:23 | IP ล็อค

รางวัลเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ละครสั้นภาษาจีน 
ระดับ ม.ปลาย


ครูผู้ฝึกซ้อมการแสดง
1. คุณครูวีรชาติ. ฉิมพลี
2.คุณครูปิยสิริ หินลาด


น.ร.ที่แสดงละครสั้นภาษาจีน ระดับม.ปลาย
1. นางสาวกฤติยาณี ภู่กำชัย
2. นายชินชร กริชพิทักษ์เงิน
3. นายธีรพัฒน์ กล้าหาญ
4. นายพชรดนัย พันธุรัตน์
5. นางสาวสรัสวดี ศิริขันธ์ภาพจากคุณครูวีรชาติ


งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
จังหวัดบุรีรัมย์

6.12.2561

__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 
enmtk
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว: 08 ธันวาคม 2018 เวลา 23:31 | IP ล็อค


รางวัลเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย

คุณครูผู้ฝึกซ้อม
1.คุณครูนาดา พรมลาย

2.คุณครูศรัญญ่า ส่องแสง

3. คุณครูชาวต่างชาติน.ร.ม.6/10 แสดงละครสั้นภาษาอังกฤษ
1. นายพิริยะพงษ์ ลืออ่อนดี
2. นายมนัสกรณ์ ประเสริฐวงศา
3 นายวศิน ทองเลิศ
4. นางสาวอาภัสสรา ขำสวัสดิ์
5 . นางสาวพิมพ์ชนก เชษฐสิงห์จากจำนวนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด61โรงเรียน


งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
แข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์


ภาพจากคุณครูนาดา

6.12.2561

__________________

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

facebook:ENG- MTK School
ไปข้างบน มุมมอง enmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย enmtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6