เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
สารจากท่านผู้อำนวยการ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : สารจากท่านผู้อำนวยการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจาก"เหตุพิเศษ"สาธารณภัยธรรมชาติ mastermtk 0 68 03 กันยายน 2019 เวลา 16:32
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานแนวปฏิบัติในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนที่ประสบอุทกภัย mastermtk 0 82 01 กันยายน 2019 เวลา 20:04
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ชมภาพอาคารเรียนหลังใหม่(ตึก5), mastermtk 0 12752 20 พฤศจิกายน 2007 เวลา 06:11
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปิดเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (ใหม่) mastermtk 0 4475 26 ตุลาคม 2007 เวลา 11:43
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ขอเชิญดาว์นโหลด powerpoint เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ, mastermtk 0 2557 25 ตุลาคม 2007 เวลา 10:51
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การย้ายและแต่งตั้งผ.อ.สพท.ทั่วประเทศ mastermtk 0 2563 02 พฤศจิกายน 2006 เวลา 10:15
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ mastermtk 0 4809 05 กันยายน 2006 เวลา 13:53
โดย mastermtk ดูข้อความส่งหลังสุด
 
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6