เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี technomtk 0 540 10 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:15
โดย technomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 technomtk 0 373 10 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:12
โดย technomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสหวิทยาเขต 3 (กลุ่ม2) ณ โรงเรียนพังเคนพิทยา technomtk 0 695 03 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:47
โดย technomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ค่ายคอมพิวเตอร์ กรุงเทพ ชลบุรี ระยอง 12-15 ก.ย.2555, technomtk 0 2164 18 กันยายน 2012 เวลา 15:59
โดย technomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ – ม.ขอนแก่น – ประจำเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2554 ., technomtk 0 2365 16 เมษายน 2011 เวลา 14:39
โดย technomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
 
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6