เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กล่มสาระศิลปศึกษา
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กล่มสาระศิลปศึกษา
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 11 - 13 ธันวาคม 2558 artmtk 0 489 15 ธันวาคม 2015 เวลา 11:39
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคที่ จ.สุรินทร์(สาระดนตรี) artmtk 0 384 14 ธันวาคม 2015 เวลา 14:33
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแสดงชุด"ฟ้อนไตรรักษ์ฯ"รร. มัธยมตระการพืชผล artmtk 0 392 26 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:41
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วงโยธวาทิตของโรงเรียนร่วมบรรเลงในงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ โซน 2 ณ.โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคม artmtk 0 541 22 พฤศจิกายน 2015 เวลา 21:18
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ชมคลิปวีดีโอ นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว นักเรียนชั้น ม.5 ผ่านเข้ารอบในการประกวดร้องเพลงรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด ทางช่อง 3,เมื่อ 24 ก.พ 2557 artmtk 7 2801 20 มิถุนายน 2014 เวลา 20:55
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , วงโปงลางของโรงเรียนร่วมแสดงงานต้อนรับชาวต่างชาติที่โรงพยาบาลตระการพืชผล (26 กค 56), artmtk 0 1313 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:44
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ภาพวงโปงลางของโรงเรียนร่วมแสดงงานต้อนรับชาวต่างชาติที่สมาคมเกษตรก้าวหน้า) 24 ก.ค 56), artmtk 0 1295 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:46
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เทา-แดง เกมส์ ประจำปี 2555, artmtk 0 3085 13 ธันวาคม 2012 เวลา 23:07
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , บัตรประจำตัวนักเรียน+ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62, artmtk 0 1760 02 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:29
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 (กลุ่มสาระศิลปะ), artmtk 0 1906 10 กันยายน 2012 เวลา 14:33
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ชนะเลิศประกวดวาดภาพเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่ ม.อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ , artmtk 0 2208 04 กันยายน 2012 เวลา 11:44
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ชนะเลิศประกวดวาดภาพระบายสีเนื่อง ในงานสัปดาห์หนังสือที่ ตึกสุนีย์, artmtk 0 3956 04 กันยายน 2012 เวลา 11:38
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องเนื่อง ในงานสัปดาห์หนังสือที่ ตึกสุนีย์, artmtk 0 1967 04 กันยายน 2012 เวลา 10:16
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , นักดนตรีโปงลางของโรงเรียนร่วมบรรเลง มหาดุริยางค์ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ที่ทุ่งศรีเมือง, artmtk 1 2140 03 สิงหาคม 2012 เวลา 10:38
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว ม.4/11 ร่วมประกวดขับร้องเพลงในรายการชุมทางเสียงทอง( ช่อง 7 สี), artmtk 1 2899 15 มิถุนายน 2012 เวลา 12:23
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับชั้น ม.ต้น(หญิง) ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 , artmtk 0 2075 29 มกราคม 2012 เวลา 05:22
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการแข่งขัน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม, artmtk 0 2400 04 มกราคม 2012 เวลา 22:05
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.นภาเพ็ญ ว่องไว ที่ได้ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับชั้น ม.๑-๓ หญิง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม, artmtk 0 2318 27 ธันวาคม 2011 เวลา 20:17
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , สรุปรายชื่อนักเรียนกลุ่มสาระศิลปะที่ได้เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต 3 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 29 ประจำปี 2554(ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.2554), artmtk 1 2570 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:31
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประมวลภาพประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2554, artmtk 2 3472 16 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:38
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมการประกวดทักษะวิชาการ_กลุ่มสาระศิลปะ-กิจกรรมท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสหวิทยาเขต 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2553 ณ.โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม, artmtk 0 2944 26 พฤศจิกายน 2010 เวลา 14:19
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , รับสมัครประกวดร้องเพลง"กิจกรรมเยาวชนไทย ร่วมต้านภัยคอร์รัปชั่น", artmtk 0 2804 11 มิถุนายน 2010 เวลา 08:47
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการแข่งขันการประกวดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทเดี่ยว ระดับประเทศ, artmtk 0 3033 19 เมษายน 2010 เวลา 21:46
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ภาพวงโปงลางของโรงเรียนร่วมบรรเลงในพิธีเปิดงานคลีนิกเกษตรกรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา, artmtk 0 2205 11 มกราคม 2010 เวลา 08:57
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ทีมนักร้องประกอบแดนซ์เซอร์ของโรงเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดในงานกาชาด ที่ จ.อุบลราชธานี, artmtk 0 3197 04 มกราคม 2010 เวลา 23:14
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , (แก้ไข)สรุปผลแข่งขันศิลปะหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระศิลปะ, artmtk 0 2805 20 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:58
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ (ระดับเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง), artmtk 0 2671 06 พฤศจิกายน 2009 เวลา 10:49
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ภาพกิจกรรมค่ายศิลปะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมตอนปลาย จังหวัดอุบลราชธานี, artmtk 0 3129 05 กันยายน 2009 เวลา 12:12
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , วงโปงลางของโรงเรียนเข้าร่วมบรรเลงในพิธีเปิดธนาคารออมสินสาขาตระการพืชผล, artmtk 0 3093 25 สิงหาคม 2009 เวลา 20:52
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ครูศิลปะร่วมสัมนารูปแบบและแนวทางการจัดตั้งและการตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง, artmtk 0 1907 24 มิถุนายน 2009 เวลา 22:52
โดย artmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 2 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6