เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบเข็มปฏิญาณตน บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 (1 สิงหาคม 2561) devmtk 0 106 02 สิงหาคม 2018 เวลา 18:56
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียน / แม่ดีเด่นแต่ละระดับห้อง ม.1 -ม.6 (11 สิงหาคม 2560) devmtk 7 260 14 สิงหาคม 2017 เวลา 09:22
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยน์ ม.4 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 devmtk 3 166 12 สิงหาคม 2017 เวลา 22:35
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) โดยผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร.ร. ม.ต.ก. devmtk 2 200 21 มิถุนายน 2017 เวลา 23:29
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพ้ฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 devmtk 0 232 06 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:29
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือ -แบบ ลส. devmtk 0 208 03 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:53
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบำเพ็ญประโยชน์ (21 กุมภาพันธ์ 2560) devmtk 3 319 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 23:54
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ 2560 devmtk 0 330 17 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:18
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ม.5 (10 ก.พ. 2560) ที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล devmtk 6 349 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 00:44
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 devmtk 0 402 27 มกราคม 2017 เวลา 13:51
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนร่วมงานชุมชน วัดบ้านเกษมสำราญ วันที่ 11/1/2560 devmtk 5 288 11 มกราคม 2017 เวลา 23:28
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระขึ้นปีใหม่ บายศรีสู่ขวัญคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูย้าย 5/1/2560 devmtk 6 360 08 มกราคม 2017 เวลา 11:20
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า devmtk 0 287 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 16:10
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีปฏิญาณตนผุู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.4 ร.ร.ม.ต.ก. (3/8/2559) devmtk 5 422 05 สิงหาคม 2016 เวลา 00:02
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2559 devmtk 0 363 04 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:35
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559 devmtk 0 381 24 มิถุนายน 2016 เวลา 09:33
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 devmtk 0 394 22 มิถุนายน 2016 เวลา 15:49
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ร.ร.เพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง อ.โขงเจียม 5-6/02/59 devmtk 13 746 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 00:32
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมพิธีเปิดกองยุวกาชาด เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 devmtk 0 705 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:58
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 17 มิถุนายน 2558 devmtk 0 524 29 มิถุนายน 2015 เวลา 09:34
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายบำเพ็ญม.5 (วันที่2 ) devmtk 6 699 24 มีนาคม 2015 เวลา 23:19
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรม ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ devmtk 20 1569 24 มีนาคม 2015 เวลา 19:54
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบดอกไม้นักเรียนชั้นม.3-ม.6จบปี 2556 devmtk 0 1209 11 เมษายน 2014 เวลา 12:10
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมค่ายยุวกาชาดประจำปี 2556 devmtk 0 884 11 เมษายน 2014 เวลา 11:50
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ภาพงานพิธีมอบเข็มปฏิญาณตนสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม. 5 (4 กย.2556), devmtk 5 1180 05 กันยายน 2013 เวลา 08:49
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม 4 และ ,.6 (5 มีนาคม 2556) , devmtk 6 2191 08 มีนาคม 2013 เวลา 19:15
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , แบบฟอร์มส่งผลการเรียนวิชากิจกรรม(แก้ไข) devmtk 1 1538 28 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 21:44
โดย administrator ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , การฝึกอบรมวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้นำเยาวชน เพื่อฉลองในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การลูกเสือไทย รุ่นที่ ๒, devmtk 1 1695 22 มิถุนายน 2012 เวลา 10:40
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รุปภาพค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ 25-26 กพ 2555 devmtk 3 1785 26 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:51
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , โครงการฝึกอบรมวิชาบันเทิงในกองลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้นำเยาวชน, devmtk 0 2233 24 มกราคม 2012 เวลา 12:14
โดย devmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 2 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6