เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561 enmtk 2 79 29 สิงหาคม 2018 เวลา 21:08
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ามภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ทุกวันเสาร์ (มิ.ย. - ส.ค. 2561) enmtk 0 90 25 มิถุนายน 2018 เวลา 20:17
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 10 มิ.ย.2561 enmtk 3 86 11 มิถุนายน 2018 เวลา 22:57
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 9 มิ.ย.2561 enmtk 5 86 10 มิถุนายน 2018 เวลา 20:52
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 enmtk 1 194 19 มีนาคม 2018 เวลา 23:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองโรงเรียน ม.ต.ก. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและอำนวยพร คุณครูและคณะนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ enmtk 0 173 09 มีนาคม 2018 เวลา 19:42
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (บางส่วน) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมุกดาหาร(23 ก.พ. 2561) enmtk 0 161 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:48
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Communicative English Camp for Careers 2018 (22nd -23rd February 2018) enmtk 8 209 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวโอเน็ต ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ( 21.02.2561) enmtk 0 144 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 23:40
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและเกียรติบัตรคะแนนดีเด่นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแต่ละสายชั้น enmtk 0 186 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 23:24
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับโล่ชนะเลิศระดับภาค การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ระดับ ม.ต้น enmtk 0 169 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:23
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] New Generation Languages Camp (17/02/2561) enmtk 5 195 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 00:15
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 10/2/2561 enmtk 2 458 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 18:09
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ห้องเรียนแผนปกติทั่วไป 27-28 มกราคม 2561 enmtk 3 189 28 มกราคม 2018 เวลา 23:12
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มห้องเรียนพิเศษแผนภาษา วันเสาร์-อาทิตย์ 20-21 ม.ค. 2561 enmtk 0 194 23 มกราคม 2018 เวลา 22:08
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนม.ต้น ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ เป็นตัวแทน ระดับจังหวัด enmtk 0 154 23 มกราคม 2018 เวลา 21:55
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับใบเกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง ภาษาอังกฤษและภาษาจีน หน้าเสาธง 10 ม.ค. 2561 enmtk 0 143 23 มกราคม 2018 เวลา 21:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษแผนภาษา แสดงละครภาษาอังกฤษให้น้องๆดูในงานวันเด็กแห่งชาติที่ ร.ร.อนุบาลน้องหญิง enmtk 0 148 23 มกราคม 2018 เวลา 21:31
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โชว์การแสดงของนักเรียนที่ชนะละครสั้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนงานปีใหม่โรงเรียน(9ม.ค.2561) enmtk 0 130 23 มกราคม 2018 เวลา 21:20
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 enmtk 0 251 26 ธันวาคม 2017 เวลา 19:41
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาสหน้าเสาธง 22/12/2560 // Merry Christmas// enmtk 0 156 25 ธันวาคม 2017 เวลา 19:58
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Meet & Greet / โชว์ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ enmtk 6 186 15 ธันวาคม 2017 เวลา 19:55
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนที่สอบชิงทุนได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ รายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 13/12/2560 enmtk 0 151 13 ธันวาคม 2017 เวลา 20:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายมาใหม่ ..นายเกรียงกมล ชาญไชย enmtk 0 166 04 ธันวาคม 2017 เวลา 21:02
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชนที่โรงเรียนบ้านทม 30/11/2560 โดยห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 และ ม.2/12 enmtk 7 177 01 ธันวาคม 2017 เวลา 23:02
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 10-11 พ.ย. 2560 enmtk 3 192 11 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:25
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผล**การสอบชิงทุนไปทัศนศึกษาและดูงานประเทศสิงคโปร์สำหรับนักเรียน ม.ต.ก. enmtk 1 266 09 ตุลาคม 2017 เวลา 21:39
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่่ายภาษา+ทัศนศึกษานอกห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา) ที่ FountainTree Resort อ.ปากช่อง 25-26 กันยายน2560 enmtk 6 259 04 ตุลาคม 2017 เวลา 22:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมคุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวคำอำลานักเรียน (15 กันยายน 2560) enmtk 8 289 17 กันยายน 2017 เวลา 23:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนสอบ English Online 12/9/2560 enmtk 0 198 12 กันยายน 2017 เวลา 22:54
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 12 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6