เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] บุคลากรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข้อมูลเดือนธันวาคม 2560 enmtk 0 72 26 ธันวาคม 2017 เวลา 19:41
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาสหน้าเสาธง 22/12/2560 // Merry Christmas// enmtk 0 57 25 ธันวาคม 2017 เวลา 19:58
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Meet & Greet / โชว์ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ enmtk 6 95 15 ธันวาคม 2017 เวลา 19:55
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนที่สอบชิงทุนได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ รายงานตัวเป็นภาษาอังกฤษหน้าเสาธง 13/12/2560 enmtk 0 61 13 ธันวาคม 2017 เวลา 20:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายมาใหม่ ..นายเกรียงกมล ชาญไชย enmtk 0 55 04 ธันวาคม 2017 เวลา 21:02
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชนที่โรงเรียนบ้านทม 30/11/2560 โดยห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 และ ม.2/12 enmtk 7 86 01 ธันวาคม 2017 เวลา 23:02
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ ที่โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 10-11 พ.ย. 2560 enmtk 3 99 11 พฤศจิกายน 2017 เวลา 21:25
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผล**การสอบชิงทุนไปทัศนศึกษาและดูงานประเทศสิงคโปร์สำหรับนักเรียน ม.ต.ก. enmtk 1 173 09 ตุลาคม 2017 เวลา 21:39
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่่ายภาษา+ทัศนศึกษานอกห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา) ที่ FountainTree Resort อ.ปากช่อง 25-26 กันยายน2560 enmtk 6 159 04 ตุลาคม 2017 เวลา 22:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมคุณครูเกษียณอายุราชการกล่าวคำอำลานักเรียน (15 กันยายน 2560) enmtk 8 198 17 กันยายน 2017 เวลา 23:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนสอบ English Online 12/9/2560 enmtk 0 101 12 กันยายน 2017 เวลา 22:54
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนรับใบเกียรติบัตรชนะการแข่่งขัน ที่หน้าเสาธง (6/9/2560) enmtk 1 108 11 กันยายน 2017 เวลา 22:05
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรม ภาษาอังกฤษ PLC (ศูนย์ ERIC) ที่น้ำซับรีสอร์ท 9/9/2560 enmtk 2 102 10 กันยายน 2017 เวลา 22:27
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ERIC ENGLISH CAMP 6 กันยายน 2560 enmtk 2 130 09 กันยายน 2017 เวลา 23:26
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพงานเปิดโลกวิชาการ 1 กันยายน 2560 enmtk 0 136 08 กันยายน 2017 เวลา 22:11
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Impromtu Speech ของสพม 29 อุบลราชธานี enmtk 0 117 22 สิงหาคม 2017 เวลา 20:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ได้รับรางวัลอันดับที 2 ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษที่โรงแรมสุนีย์(16/8/2560) enmtk 0 88 19 สิงหาคม 2017 เวลา 20:49
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ระดับประเทศครั้งที่ 1 ณ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี enmtk 1 85 19 สิงหาคม 2017 เวลา 20:31
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 ร่วมทำกิจกรรมบูธแคมป์ที่โรงเแรมสุนีย์(15/8/2560) enmtk 0 84 19 สิงหาคม 2017 เวลา 20:01
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ สหวิทยาเขต 4 (9/8/2560) enmtk 4 85 10 สิงหาคม 2017 เวลา 23:03
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาจีนที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 7/8/2560 enmtk 0 80 08 สิงหาคม 2017 เวลา 21:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนาบุคลากร สัมมนาวิชาการสัญจร - ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 20-23 ก.ค.2560 enmtk 10 133 30 กรกฏาคม 2017 เวลา 21:04
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Relationship Camp for Gifted English Students (23/6/2560) enmtk 1 214 24 มิถุนายน 2017 เวลา 23:24
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคุณครูไทยเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ enmtk 3 278 23 มิถุนายน 2017 เวลา 22:41
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเรียนภาษาอังกฤษ+ ภาษาจีน หน้าเสาธง ทุกวันพุธ enmtk 0 244 21 มิถุนายน 2017 เวลา 21:54
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา (เรียนวันเสาร์ -อาทิตย์) enmtk 0 231 20 มิถุนายน 2017 เวลา 22:35
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีเปิดอาคารใหม่ ’ตระการพัฒน์’ 19 มิถุนายน 2560 enmtk 1 319 19 มิถุนายน 2017 เวลา 23:25
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมวันไหว้ครู 8/6/2560 enmtk 5 411 11 มิถุนายน 2017 เวลา 21:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศรับการประเมิน ครั้งที่ 1 (21/3/2560) enmtk 1 985 21 มีนาคม 2017 เวลา 21:21
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษา สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษาทุกระดับชั้น ที่ห้วยถ้ำแข้ 8/3/2560 enmtk 1 1151 08 มีนาคม 2017 เวลา 23:33
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 11 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6