เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 (Gifted English Relationship Camp) ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 27-28ก.ค. 2562 enmtk 0 63 28 กรกฏาคม 2019 เวลา 20:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 (ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 28 มิ.ย. 2562) enmtk 2 86 29 มิถุนายน 2019 เวลา 23:35
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 7 8 9 และ 10 ปีการศึกษา 2562 ติวเข้มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทุกวันเสาร์ enmtk 0 82 09 มิถุนายน 2019 เวลา 18:49
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เสียงตามสาย enmtk 0 64 09 มิถุนายน 2019 เวลา 18:28
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ค่ายสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (7 พ.ค. 2562) enmtk 2 76 09 มิถุนายน 2019 เวลา 18:20
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (31 พ.ค. 2562) enmtk 0 92 04 มิถุนายน 2019 เวลา 21:15
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 4 ปีการศึกษา 2562 English Online ม. 5/10 enmtk 0 63 02 มิถุนายน 2019 เวลา 13:40
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ น.ร. ม.3/12 enmtk 0 51 02 มิถุนายน 2019 เวลา 10:35
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ น.ร. ม.6/10 enmtk 0 60 02 มิถุนายน 2019 เวลา 10:29
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 enmtk 0 101 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่1/ปีการศึกษา 2562...โครงการเตรียมความพร้อมน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา enmtk 0 78 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Singapore Field Trip 2019 (28-31 March 2019) enmtk 0 158 03 เมษายน 2019 เวลา 19:09
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดระยอง (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.3/12 และ ม.6/10 19-20 มี.ค. 2562) enmtk 4 140 29 มีนาคม 2019 เวลา 18:36
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 enmtk 6 107 27 มีนาคม 2019 เวลา 17:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษแผนภาษา enmtk 2 154 19 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่วมงานนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562) enmtk 0 108 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 23:16
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562) enmtk 3 124 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:16
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562) enmtk 0 126 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:39
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเพิ่มความรู้ด้านวิทย์ให้น.ร.ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) enmtk 1 133 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:04
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าร่วม แข่งขัน TEOC4 (Thailand English Online Contest4) การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 9.02.2562 enmtk 0 106 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:52
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Post-test) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 (4 ก.พ. 2562) enmtk 2 104 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและใบเกียรติบัตรจากการสอบแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 (1 ก.พ. 2562) enmtk 2 110 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:06
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( เฉพาะลำดับที่ 1-3) ระดับชั้น ม.1- ม.6 enmtk 0 154 28 มกราคม 2019 เวลา 18:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (วันอาทิตย์ที่ 27.01.2562) enmtk 2 134 27 มกราคม 2019 เวลา 20:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 วิทยากรภายนอก (21 มกราคม 2562) enmtk 2 104 25 มกราคม 2019 เวลา 20:53
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานที่ รร.สตรีสิริเกศ 18.01.2562 enmtk 0 95 25 มกราคม 2019 เวลา 20:24
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษEnglish Online ม.2/12 ม.5/10 ม.6/10 enmtk 2 83 25 มกราคม 2019 เวลา 20:21
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นิเทศภายในสถานศึกษา (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต.ก.) enmtk 0 73 25 มกราคม 2019 เวลา 19:51
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชน ที่โรงเรียนบ้านนาพิน (9 มกราคม 2562) enmtk 3 120 12 มกราคม 2019 เวลา 16:25
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 enmtk 0 81 08 มกราคม 2019 เวลา 21:14
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 13 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6