เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คุณครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 enmtk 0 19 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] โครงการที่1/ปีการศึกษา 2562...โครงการเตรียมความพร้อมน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา enmtk 0 13 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Singapore Field Trip 2019 (28-31 March 2019) enmtk 0 93 03 เมษายน 2019 เวลา 19:09
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดระยอง (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.3/12 และ ม.6/10 19-20 มี.ค. 2562) enmtk 4 59 29 มีนาคม 2019 เวลา 18:36
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 enmtk 6 64 27 มีนาคม 2019 เวลา 17:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษแผนภาษา enmtk 2 90 19 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่วมงานนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562) enmtk 0 54 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 23:16
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562) enmtk 3 67 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:16
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562) enmtk 0 58 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:39
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเพิ่มความรู้ด้านวิทย์ให้น.ร.ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) enmtk 1 95 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:04
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าร่วม แข่งขัน TEOC4 (Thailand English Online Contest4) การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 9.02.2562 enmtk 0 64 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:52
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Post-test) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 (4 ก.พ. 2562) enmtk 2 61 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและใบเกียรติบัตรจากการสอบแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 (1 ก.พ. 2562) enmtk 2 66 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:06
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ( เฉพาะลำดับที่ 1-3) ระดับชั้น ม.1- ม.6 enmtk 0 109 28 มกราคม 2019 เวลา 18:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 - ม.6 (วันอาทิตย์ที่ 27.01.2562) enmtk 2 99 27 มกราคม 2019 เวลา 20:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 วิทยากรภายนอก (21 มกราคม 2562) enmtk 2 63 25 มกราคม 2019 เวลา 20:53
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานที่ รร.สตรีสิริเกศ 18.01.2562 enmtk 0 64 25 มกราคม 2019 เวลา 20:24
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษEnglish Online ม.2/12 ม.5/10 ม.6/10 enmtk 2 58 25 มกราคม 2019 เวลา 20:21
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นิเทศภายในสถานศึกษา (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต.ก.) enmtk 0 46 25 มกราคม 2019 เวลา 19:51
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชน ที่โรงเรียนบ้านนาพิน (9 มกราคม 2562) enmtk 3 73 12 มกราคม 2019 เวลา 16:25
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 enmtk 0 63 08 มกราคม 2019 เวลา 21:14
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.4/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 enmtk 0 73 08 มกราคม 2019 เวลา 21:01
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ (25 ธันวาคม 2561) enmtk 3 75 03 มกราคม 2019 เวลา 20:59
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน ที่จังหวัดมุกดาหาร (22-23 ธันวาคม 2561) enmtk 3 90 02 มกราคม 2019 เวลา 22:18
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ละครสั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ม.ปลาย enmtk 1 77 08 ธันวาคม 2018 เวลา 23:31
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่าย MATH FOR FUN สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 1-2 ธ.ค. 2561 (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) enmtk 2 85 02 ธันวาคม 2018 เวลา 14:07
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์(โครงการ ปีที่ 2) enmtk 0 74 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:27
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันสอบคัดเลือกตัวแทน นักเรียนม.ต้นและ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับภายในโรงเรียน enmtk 0 68 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 20:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบ Pre-Test ( English Online ) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 enmtk 0 85 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2 อุบลราชธานี (สหวิทยาเขต 4 และ5) 8-9 พ.ย. 2561 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) enmtk 1 95 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 13 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6