เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.4/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 enmtk 0 90 08 มกราคม 2019 เวลา 21:01
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ (25 ธันวาคม 2561) enmtk 3 91 03 มกราคม 2019 เวลา 20:59
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน ที่จังหวัดมุกดาหาร (22-23 ธันวาคม 2561) enmtk 3 112 02 มกราคม 2019 เวลา 22:18
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ละครสั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ม.ปลาย enmtk 1 101 08 ธันวาคม 2018 เวลา 23:31
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่าย MATH FOR FUN สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 1-2 ธ.ค. 2561 (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) enmtk 2 118 02 ธันวาคม 2018 เวลา 14:07
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์(โครงการ ปีที่ 2) enmtk 0 99 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:27
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันสอบคัดเลือกตัวแทน นักเรียนม.ต้นและ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับภายในโรงเรียน enmtk 0 84 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 20:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบ Pre-Test ( English Online ) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 enmtk 0 106 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2 อุบลราชธานี (สหวิทยาเขต 4 และ5) 8-9 พ.ย. 2561 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) enmtk 1 125 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แข่งศิลปหัตถกรรม สหวิทยาเขต 4และ5 อุบลราชธานี 8-9 พ.ย. 2561(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) enmtk 3 169 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:14
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานโรงเรียนอำนาจเจริญ 2พ.ย.2561 enmtk 0 107 03 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:23
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2561 enmtk 0 99 31 ตุลาคม 2018 เวลา 23:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL System (ตัวแทนครูและนักเรียนห้อง ม2/12 ม.5/10 และ ม.6//10 (19 ตุลาคม 2561 enmtk 0 86 20 ตุลาคม 2018 เวลา 14:57
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาจีน enmtk 0 198 01 ตุลาคม 2018 เวลา 17:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูภาษาอังกฤษ (ม.ต.ก.) ที่เกษียณ 30 กันยายน 2561 enmtk 0 200 01 ตุลาคม 2018 เวลา 11:07
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ยินดีต้อนรับคณะคุณครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 26.09.2561 enmtk 0 143 01 ตุลาคม 2018 เวลา 10:34
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561 enmtk 2 240 29 สิงหาคม 2018 เวลา 21:08
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ามภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ทุกวันเสาร์ (มิ.ย. - ส.ค. 2561) enmtk 0 187 25 มิถุนายน 2018 เวลา 20:17
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 10 มิ.ย.2561 enmtk 3 227 11 มิถุนายน 2018 เวลา 22:57
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 9 มิ.ย.2561 enmtk 5 197 10 มิถุนายน 2018 เวลา 20:52
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 enmtk 1 290 19 มีนาคม 2018 เวลา 23:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองโรงเรียน ม.ต.ก. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและอำนวยพร คุณครูและคณะนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ enmtk 0 258 09 มีนาคม 2018 เวลา 19:42
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (บางส่วน) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมุกดาหาร(23 ก.พ. 2561) enmtk 0 244 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:48
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Communicative English Camp for Careers 2018 (22nd -23rd February 2018) enmtk 8 342 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวโอเน็ต ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ( 21.02.2561) enmtk 0 230 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 23:40
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับรางวัลและเกียรติบัตรคะแนนดีเด่นการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษแต่ละสายชั้น enmtk 0 288 21 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 23:24
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับโล่ชนะเลิศระดับภาค การทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ ระดับ ม.ต้น enmtk 0 250 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:23
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] New Generation Languages Camp (17/02/2561) enmtk 5 290 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 00:15
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบวัดความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 10/2/2561 enmtk 2 637 12 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 18:09
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ห้องเรียนแผนปกติทั่วไป 27-28 มกราคม 2561 enmtk 3 295 28 มกราคม 2018 เวลา 23:12
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 13 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6