คำสั่งที่150/2561แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว อยู่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน2561-------------

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
พิมพ์หน้านี้