ข่าวประชาสัมพันธ์: พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา

28 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ร้อยโทวิเศษ   แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลพร้อมคณะครูและบุคลากรทางก ารศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
พิมพ์หน้านี้
M.T.K.- ICT TEMES
Copyright © 2009 www.mtk.ac.th