ข่าวประชาสัมพันธ์: กิจกรรมส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้นายอำเภอตระกา

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์
1 สิงหาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ว่าที่ร้อยโท วิเศษ แก้วมีศรี ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมส่ง มอบดอกไม้จันทน์ โดยมีนายอำเภอตระการพืชผลเป็นผู้รับมอบเพื่อนำส่งพระบรมมหาราชว ังต่อไป


พิมพ์หน้านี้
M.T.K.- ICT TEMES
Copyright © 2009 www.mtk.ac.th