<
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว | หนังสือราชการ| อีเลินนิ่งครู| ภาพนักเรียนทัศนศึกษา| คลิปวีดีโอกิจกรรม| ห้องเกียรติยศ| เผยแพร่ผลงานครู|
Master

ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อเรา
Tel : 045 - 481168
Fax : 045 - 482440
mtkspm29@hotmail.com
Hot_Link

สพม. 29


สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม
 
 ยอดบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษาของศิษยเก่า-ปัจจุบันและผู้ใจบุญโดยมีวัตถุประสงค์ จัดหาทุนสร้างรั้ว & ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ยอดบริจาค จำนวนเงิน 2,117,405.50 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์)
[ดูทั้งหมด]
[ดูทั้งหมด]
[ดูทั้งหมด]