หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว | หนังสือราชการ| อีเลินนิ่งครู| ภาพนักเรียนทัศนศึกษา| คลิปวีดีโอกิจกรรม| ห้องเกียรติยศ| เผยแพร่ผลงานครู|
Master

ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อเรา
Tel : 045 - 481168
Fax : 045 - 482440
mtkspm29@hotmail.com

ผลงาน&รางวัลระดับชาติที่โรงเรียนได้รับ

ปีการศีกษา 2556
นางสาวปุณณดา ทีอุทิศ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 63
ปีการศีกษา 2555
นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 62
นายราชวัลลภ พื้นผา ,นางสาวแพรวพิรุณ ศรีกำ , นางสาวศิลามณี ธงกลาง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 62