วันสถาปนาโรงเรียนและวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน,ไหว้ศาลผู้พันเรืองฤทธิ์ และจัดให้มีพิธีเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา
(ภาพกิจกรรม)
กิจกรรม BACK TO SHOOL ประจำปีการศึกษา 2562เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
(ภาพกิจกรรม)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
(ภาพกิจกรรม)
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562เพื่อสักการะพระพุทธชัยมงคลตระการฯ กราบไหว้ศาลผู้พันเรืองฤทธิ์ รดน้ำขอพรครูอาวุโสฯคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อว้นที่ 7 เมษายน 2562 ณ.อาคารเรียน40ปีม.ต.ก
(ภาพกิจกรรม)
การประชุมสรุปงานโครงการประจำปีการศึกษา 2561เพื่อจัดทำ-สรุปงานโครงการและแข่งกันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีของบุคลากร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ.เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
(ภาพกิจกรรม)
ผ้าป่านักเรียนศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าของนักเรียนศิษย์ปัจจุบันเพื่อนำเงินสมทบทุนในการสร้างโดมอเนกประสงค์
(ภาพกิจกรรม)
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่2/2561 ที่หอประชุมปัญญาภิวัฒน์
(ภาพกิจกรรม)
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลคนใหม่ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โดยมีคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
(ภาพกิจกรรม)
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และมอบรางวัลให้กับครูและบุคลากร ที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมปัญญานิวัฒน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2562เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2562โรงเรียนจัดงานวันขึ้นปีใหม่.ทำบุญตักบาตร ไหว้สักการะศาลผู้พันเรืองฤทธิ์ กิจกรรมการแสดงดนตรีของศิลปินโดยช่อง9 อสมท.ที่หอประชุมโรงเรียน
(ภาพกิจกรรม)