งานมัธยมตระการพืชผลเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์4.0เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 มีการจัดโชว์ผลงานนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ.ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ม.ต.ก
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวง รัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ.ชั้น 1อาคาร 40 ปี ม.ต.ก
RUN FOR MTK งานเดินวิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2562 ณ.ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ.หอประชุมปัญญานิวัฒน์
(ภาพกิจกรรม)
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีณ.บริเวณชั้นล่างอาคาร 40 ปี โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
วันสถาปนาโรงเรียนและวันวิสาขบูชาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน,ไหว้ศาลผู้พันเรืองฤทธิ์ และจัดให้มีพิธีเวียนเทียนในโอกาสวันวิสาขบูชา
(ภาพกิจกรรม)
กิจกรรม BACK TO SHOOL ประจำปีการศึกษา 2562เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนใหม่ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
(ภาพกิจกรรม)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562
(ภาพกิจกรรม)