เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
สมาชิกที่ทำงานอยู่
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : สมาชิกที่ทำงานอยู่

ปัจจุบัน 13 สมาชิกที่ดูอยู่ ออนไลน์, 13 ทั่วไป และ 0 สมาชิก

รหัสผู้ใช้ เคยล๊อกอินเข้า ครั้งสุดท้าย กำลังทำงาน ระบบปฏิบัติการ ค้นหา
ทั่วไป 1 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 2 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 3 03 มิถุนายน 2020 เวลา 12:10 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 191 นาที Windows NT 4 Safari
ทั่วไป 4 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:21 0 นาที Mac OS X Safari
ทั่วไป 5 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 6 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 7 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:20 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 8 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:18 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:18 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 9 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:17 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:17 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 10 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:17 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:17 0 นาที Linux Safari
ทั่วไป 11 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:14 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:14 0 นาที Windows NT 4 Safari
ทั่วไป 12 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:13 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:13 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 13 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:07 03 มิถุนายน 2020 เวลา 15:11 4 นาที Linux Safari

This data is based on users active over the past ten minutes

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

หน้านี้ .0625 วินาที.