เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
สมาชิกที่ทำงานอยู่
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : สมาชิกที่ทำงานอยู่

ปัจจุบัน 14 สมาชิกที่ดูอยู่ ออนไลน์, 14 ทั่วไป และ 0 สมาชิก

รหัสผู้ใช้ เคยล๊อกอินเข้า ครั้งสุดท้าย กำลังทำงาน ระบบปฏิบัติการ ค้นหา
ทั่วไป 1 14 เมษายน 2021 เวลา 07:43 14 เมษายน 2021 เวลา 08:49 66 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 2 14 เมษายน 2021 เวลา 08:37 14 เมษายน 2021 เวลา 08:47 10 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 3 14 เมษายน 2021 เวลา 08:46 14 เมษายน 2021 เวลา 08:46 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 4 14 เมษายน 2021 เวลา 08:46 14 เมษายน 2021 เวลา 08:46 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 5 14 เมษายน 2021 เวลา 08:45 14 เมษายน 2021 เวลา 08:45 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 6 14 เมษายน 2021 เวลา 08:39 14 เมษายน 2021 เวลา 08:45 6 นาที Linux Safari
ทั่วไป 7 14 เมษายน 2021 เวลา 08:44 14 เมษายน 2021 เวลา 08:44 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 8 14 เมษายน 2021 เวลา 08:44 14 เมษายน 2021 เวลา 08:44 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 9 14 เมษายน 2021 เวลา 08:42 14 เมษายน 2021 เวลา 08:42 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 10 14 เมษายน 2021 เวลา 08:42 14 เมษายน 2021 เวลา 08:42 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 11 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 12 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 13 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 0 นาที Unknown Unknown
ทั่วไป 14 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 14 เมษายน 2021 เวลา 08:40 0 นาที Linux Safari

This data is based on users active over the past ten minutes

Powered by Web Wiz Forums version 7.6
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

หน้านี้ .0625 วินาที.