เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาไทย
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาไทย
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
thmtk
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งแล้ว: 07 ตุลาคม 2020 เวลา 11:46 | IP ล็อค

                                                         ผลการแข่งขันทักษะว ิชาการงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี    ครั้งที่ 10 ปี 2561
                                                                                           ระหว่างวันที่ 11 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
                                                                                          ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนมัธยมตร ะการพืชผล
                                                                                                         

1. การแข่งขันเขียนไทย
                    เด็กหญ ิงวริศรา   บุญธรรม   &nb sp;       ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศ ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   ครูผู้สอนนัก เรียน   นางรัทญาพร ถุระพัฒน์
2. การแข่งขันคัดลายมือ
                   เด็กหญิงชฎาพ ร   แจ้งจิต     &nbs p; ผู้เข้าร่วม การแข่งขัน ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   เด็กหญิงทิพา ภรณ์   เหล่าศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                    ครูผู้ สอนนักเรียน   นายภัคพงศ์  &nb sp;พิมพ์ไพศาล     
3. การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
                   3.1 นายรัฐพงษ์   นามวิเศษ            ได้รับรางวัลรองชนะ เลิศ   ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   3.2 เด็กหญิงรันตาวดี    เชยคำดี  & nbsp; ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   ได้คะแนนระดับเ หรียญทอง การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   ครูผู้สอนนัก เรียน   นางสาวสาลิณี ใยทอน
                                                   นางสาวกาญจนา บุญยิ่ง
4. การแข่งขันขับร้องเพลงกล่อมเด็ก
                    เด็กหญ ิงญาณิศา   สอนสา   ผู้เข ้าร่วมการแข่งขัน ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงกล่อมเด็ก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   ครูผู้สอนนัก เรียน   นางสาวภัทรวดี ตลอดพงษ์
5. การแข่งขันขับเสภา
                   นางสาวพิทยาพ ร   ณ อุบล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับเสภา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   ครูผู้สอนนัก เรียน   นางสาวสุชาดา ทองอาสน์
6. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
                   6.1 นางสาวชญานี อันทะราศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                   6.2 นางสาวกุลยรัตน์   เหลาผา   ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้คะแนนระดับเหรียญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มวิชาภาษาไทย
                    ครูผู้ สอนนักเรียน   นางสาวสุปราณี    สารมิตร
                                                   นางสาวรัญชิดา  ;  อาจอินทร์
8DZ46_เอกสารที่สแกน_6.pdf
7DD9D_เอกสารที่สแกน_5.pdfสแกน_4_1.pdf">A58B1_เอกสารที่สแกน_4_1.pdf

แก้ใขโดย thmtk เมื่อ 07 ตุลาคม 2020 เวลา 11:47


__________________

กลุ่มสาระภาษาไทย
ไปข้างบน มุมมอง thmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย thmtk
 

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6