เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาไทย
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาไทย
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: ประกาศการแข่งขันงานสัปดาห์วันภาษาไทย ปี 2563 เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
thmtk
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ส่งแล้ว: 07 ตุลาคม 2020 เวลา 16:47 | IP ล็อค

                                                             ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ   ปี 2563
                                                                          ระหว่างวันที ่ 3 - 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
                                                                                   โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

            เนื่องด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ โดยกำหนดวันที่ 3- 7 สิงหาคม 2563 เป็นสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ และจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ“ภาษาไทย” ซึ่ง ถือเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ เป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านทักษะภาษาไทย
           บัดนี้การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้น โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จึงประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการดังนี้

(ตามเอกสารแนบ)
962EC_ประกาศกลุ่มสาระภาษาไทย-โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล.pdf


                                                                      ภาพกิจกรรม    

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     
                                                     
                                                     

                                                     

                                                                                                                   

__________________

กลุ่มสาระภาษาไทย
ไปข้างบน มุมมอง thmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย thmtk
 

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6