เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
งานอนามัย
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : งานอนามัย
หัวข้อหนังสือ หนังสือ: ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมา เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
ผู้เขียน
รายละเอียด << หนังสือเดิม | เรื่องใหม่ >>
healtmtk
งานอนามัย
งานอนามัย
ส่งแล้ว: 11 กันยายน 2006 เวลา 15:34 | IP ล็อค

        ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2550

     ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญ คณะครู-อาจารย์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลทุกท่าน  ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2550 เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและติดตาม, ค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไป

      ขอความกรุณาท่านได้แจ้งความจำนงในการตรวจสุขภาพประจำปี 2550 ได้ที่ห้องพยาบาลภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อดำเนินการนัดตรวจสุขภาพประจำปีในเดือนพฤศจิกายน 2549 ต่อไป

 __________________
งานอนามัยโรงเรียน
ไปข้างบน มุมมอง healtmtk's รายละเอียด ค้นหาข้อความที่ส่งอื่น ๆ โดย healtmtk
 

ต้องการรับหรือส่งข่าวประชาสัมพันธ์ต้องเข้าสู่ระบบก่อน เข้าสู่ระบบ
ถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียน

  เพิ่มใหม่ส่งเรื่องใหม
พิมพ์เรื่องนี้ พิมพ์เรื่องนี้

กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6