เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
งานแนะแนว
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : งานแนะแนว
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2561 guidemtk 0 297 25 สิงหาคม 2018 เวลา 10:25
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระไสว สิรินาโค มอบทุนการศึกษา (2 สิงหาคม 2561) guidemtk 1 240 07 สิงหาคม 2018 เวลา 18:22
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา ในวันไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 guidemtk 2 294 08 มิถุนายน 2018 เวลา 23:20
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พระอาจารย์...เจ้าอธิการอนุศักดิ์ ปัญญาวุฑโฒ ......มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 16 พ.ค. 2561 guidemtk 0 257 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 21:04
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน guidemtk 0 303 08 ธันวาคม 2017 เวลา 15:36
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานฝันฉันพี่น้อง ปีที่ 25 (17-25 ต.ค. 2560) guidemtk 2 316 17 ตุลาคม 2017 เวลา 20:02
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีแนะแนวการศึกษาต่อปี 61 guidemtk 0 288 11 ตุลาคม 2017 เวลา 23:07
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นางสาวภิรมย์ พร พันธ์สุวรรณ รับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 guidemtk 0 613 09 ตุลาคม 2017 เวลา 22:30
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นางสาวปณิตา นามวงศ์ษา นักเรียนทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2560 guidemtk 0 306 09 ตุลาคม 2017 เวลา 22:10
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูจุรีรัตน์ เวทางคบวร มอบทุนการศึกษาใ้ห้นักเรียน (22/9/2560) guidemtk 0 389 22 กันยายน 2017 เวลา 20:14
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ (11/08/2560) โดยคุณครูอังคณา คุณครูจารุวรรณ คุณเยาวลักษณ์ guidemtk 2 370 14 สิงหาคม 2017 เวลา 11:09
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา 19 มิถุนายน 2560 /เจ้าของทุน....นางจอมสุรางค์ พงศ์พานิช guidemtk 1 386 19 มิถุนายน 2017 เวลา 22:21
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา วันไหว้ครู 8/6/2560 guidemtk 4 359 09 มิถุนายน 2017 เวลา 20:08
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มอบทุนการศึกษา /เจ้าของทุนการศึกษา ดร. ณัฏฐพร แก้วจันดี / 9/05/2560 guidemtk 0 362 09 พฤษภาคม 2017 เวลา 21:15
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 (17/2/2560) guidemtk 10 817 21 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 21:43
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ’พี่สอนน้องใช้กล้องถ่ายภาพ’ ครั้งที่ 2 โดยชมรมถ่ายภาพอำเภอตระการพืชผล 26/11/2559 guidemtk 2 457 03 ธันวาคม 2016 เวลา 22:56
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3-ม.6ปี2556 guidemtk 0 1845 11 เมษายน 2014 เวลา 19:21
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , แจ้งข่าวด่วน!!!! เรื่องสมัครศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, guidemtk 0 2301 11 ตุลาคม 2013 เวลา 14:18
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2552, guidemtk 0 2689 25 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:43
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , พิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2551, guidemtk 0 2145 11 มีนาคม 2009 เวลา 10:15
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 guidemtk 0 2009 10 มีนาคม 2009 เวลา 10:45
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552, guidemtk 0 1920 10 มีนาคม 2009 เวลา 10:42
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , พิธีมอบรางวัลคนดีศรีมัธยมตระการฯและมอบดอกไม้ให้รุ่นพี่ ม.3 และ ม.6ที่กำลังจะจบการศึกษา, guidemtk 2 2836 20 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:32
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่ง คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุน guidemtk 0 2221 14 กันยายน 2006 เวลา 13:53
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทุนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติ guidemtk 0 2588 10 กันยายน 2006 เวลา 13:20
โดย guidemtk ดูข้อความส่งหลังสุด
 
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6