เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
งานโสตทัศนศึกษา
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : งานโสตทัศนศึกษา
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีไหว้ครู โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 7 มิถุนายน 2561 audiomtk 3 376 08 มิถุนายน 2018 เวลา 22:02
โดย audiomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ม.ต.ก. ครบรอบ 50 ปี 17 พ.ค. 2561 audiomtk 1 286 17 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:29
โดย audiomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (28 ก.พ. 2561) audiomtk 5 526 02 มีนาคม 2018 เวลา 00:09
โดย audiomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3และ ม.6 (13 กุมภาพันธ์ 2561) audiomtk 6 431 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:59
โดย audiomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผ้าป่าการศึกษา 9 ก.พ. 2561 audiomtk 5 389 10 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:56
โดย audiomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะนำเวบไซต์งานโสตทัศนศึกษา audiomtk 0 3736 09 เมษายน 2006 เวลา 14:40
โดย audiomtk ดูข้อความส่งหลังสุด
 
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6