เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญสมัครประกวด The star of math mathmtk 0 376 15 สิงหาคม 2019 เวลา 13:46
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 (Mathematics Contest 2017) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา mathmtk 0 726 25 มกราคม 2018 เวลา 14:47
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS CONTEST 2016) mathmtk 0 887 21 มกราคม 2017 เวลา 12:05
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพการต้อนรับคุณครูคณิตศาสตร์คนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาคม mathmtk 0 672 21 ตุลาคม 2016 เวลา 12:24
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 mathmtk 0 746 04 กรกฏาคม 2016 เวลา 12:00
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมมอบรางวัลแข่งขัน mathmtk 0 818 04 กันยายน 2015 เวลา 16:08
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , กิจกรรมวันเปิดโลกวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์, mathmtk 0 1359 14 กันยายน 2014 เวลา 22:48
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ อุทธยานแห่งชาติแก่งตะนะ, mathmtk 0 1137 06 กันยายน 2014 เวลา 14:49
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ผลสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 (Mathematics Contest 2014), mathmtk 0 1648 05 กันยายน 2014 เวลา 10:14
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน ปีที่ 2, mathmtk 1 2374 28 มีนาคม 2013 เวลา 14:08
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] งานใหม่ mathmtk 0 2147 26 ตุลาคม 2012 เวลา 16:52
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ครูคณิต...คิดถึงวันวาน, mathmtk 1 4537 23 มกราคม 2012 เวลา 10:46
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กราบไหว้ผู้พันเรืองฤทธิ์, mathmtk 0 2468 12 มกราคม 2012 เวลา 13:31
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สวัสดีปีใหม่ 2555 ผ.อ.ชวลิต พลราษฎร์ mathmtk 0 2089 12 มกราคม 2012 เวลา 11:39
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์), mathmtk 0 3306 07 ธันวาคม 2011 เวลา 14:27
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ภาพงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ หอประชุม อ. ตระการพืชผล, mathmtk 0 2365 07 ธันวาคม 2011 เวลา 11:29
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2554(สรุปกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์), mathmtk 0 2303 01 ธันวาคม 2011 เวลา 15:33
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต 3 วันที่ 22-23 พ.ย. 2554 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์), mathmtk 3 2246 01 ธันวาคม 2011 เวลา 11:47
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม" ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , mathmtk 1 2111 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:45
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2554 ณ ไร่วนานุรักษ์และอุทยานแห่งชาตทับลาน จ.นครราชสีมา, mathmtk 7 3721 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 15:53
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2553, mathmtk 0 3253 03 ธันวาคม 2010 เวลา 11:13
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คณะครุทุกคน mathmtk 0 7193 10 มีนาคม 2009 เวลา 11:04
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากร, ครูธนสิษฐ์ ,ครูไพรี , ครูนพรัตน์ ,ครูจิลายุ mathmtk 0 2452 10 มีนาคม 2009 เวลา 10:29
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] , การอบรมการใช้เว็บกลุ่มสาระคณิคศาสตร์10-12 มีนาคม 2552, hattp:/mtk.ac.th/ mathmtk 0 2877 10 มีนาคม 2009 เวลา 10:13
โดย mathmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
 
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6