เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รับประเมินโรงเรียนพระราชทาน (๒๒ มกราคม ๒๕๖๓) ผลงานเด่น enmtk 0 33 25 มกราคม 2020 เวลา 22:05
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทำสถิติ 2 ปีซ้อน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประเทศ ละครจีน ม.ปลาย enmtk 0 42 23 ธันวาคม 2019 เวลา 13:17
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] คืนสู่เหย้า 50 ปี ม.ต.ก. ( 20 ธันวาคม 2562) enmtk 0 34 22 ธันวาคม 2019 เวลา 10:06
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ละครภาษาจีน ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ enmtk 0 36 19 ธันวาคม 2019 เวลา 09:23
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลผ่านสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชิงทุนไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ enmtk 0 84 24 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:21
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะนำบุคลากรกลุ่มสาระต่างประเทศ (คุณครูชาวต่างชาติ/คุณครูบรรจุใหม่ภาษาจีน) enmtk 0 56 17 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:04
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลงานการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 enmtk 2 125 07 ตุลาคม 2019 เวลา 20:26
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 -เข้าร่วม- กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช enmtk 0 74 05 ตุลาคม 2019 เวลา 13:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 "เปิดโลกวิชาการ" 12 ก.ย. 2562 enmtk 1 94 20 กันยายน 2019 เวลา 12:37
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 ค่ายสำหรับห้องเรียนทั่วไป "English&Chinese Camp" 23-24 ส.ค 2562 enmtk 1 71 20 กันยายน 2019 เวลา 12:17
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 (Gifted English Relationship Camp) ค่ายเพื่อการศึกษาต่อ 27-28ก.ค. 2562 enmtk 0 128 28 กรกฏาคม 2019 เวลา 20:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 (ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 28 มิ.ย. 2562) enmtk 2 156 29 มิถุนายน 2019 เวลา 23:35
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 7 8 9 และ 10 ปีการศึกษา 2562 ติวเข้มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทุกวันเสาร์ enmtk 0 147 09 มิถุนายน 2019 เวลา 18:49
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เสียงตามสาย enmtk 0 125 09 มิถุนายน 2019 เวลา 18:28
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ค่ายสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (7 พ.ค. 2562) enmtk 2 138 09 มิถุนายน 2019 เวลา 18:20
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ (31 พ.ค. 2562) enmtk 0 159 04 มิถุนายน 2019 เวลา 21:15
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 4 ปีการศึกษา 2562 English Online ม. 5/10 enmtk 0 143 02 มิถุนายน 2019 เวลา 13:40
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ น.ร. ม.3/12 enmtk 0 105 02 มิถุนายน 2019 เวลา 10:35
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ น.ร. ม.6/10 enmtk 0 121 02 มิถุนายน 2019 เวลา 10:29
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2562 enmtk 0 163 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการที่1/ปีการศึกษา 2562...โครงการเตรียมความพร้อมน.ร. ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา enmtk 0 134 15 พฤษภาคม 2019 เวลา 20:32
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Singapore Field Trip 2019 (28-31 March 2019) enmtk 0 215 03 เมษายน 2019 เวลา 19:09
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดระยอง (ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.3/12 และ ม.6/10 19-20 มี.ค. 2562) enmtk 4 224 29 มีนาคม 2019 เวลา 18:36
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 enmtk 6 162 27 มีนาคม 2019 เวลา 17:50
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษแผนภาษา enmtk 2 243 19 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ร่วมงานนิทรรศการภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วันศุกร์ที่ 15 ก.พ. 2562) enmtk 0 177 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 23:16
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายสำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (วันพุธที่ 13 ก.พ. 2562) enmtk 3 184 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:16
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาจีน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562) enmtk 0 205 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:39
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเพิ่มความรู้ด้านวิทย์ให้น.ร.ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) enmtk 1 179 16 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 18:04
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าร่วม แข่งขัน TEOC4 (Thailand English Online Contest4) การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 9.02.2562 enmtk 0 162 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 22:52
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 14 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6