เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนข่าวรายชื่อสมาชิก  ค้นหา ข่าวประชาสัมพันธ์ค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 ระบบบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  เรื่อง ผู้ส่ง ข่าวเพิ่มใหม่ เปิดอ่าน เพิ่มใหม่หลังสุด
ทะเบียนหนังสือ เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติว O-net วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 วิทยากรภายนอก (21 มกราคม 2562) enmtk 2 153 25 มกราคม 2019 เวลา 20:53
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานที่ รร.สตรีสิริเกศ 18.01.2562 enmtk 0 133 25 มกราคม 2019 เวลา 20:24
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษEnglish Online ม.2/12 ม.5/10 ม.6/10 enmtk 2 125 25 มกราคม 2019 เวลา 20:21
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นิเทศภายในสถานศึกษา (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ม.ต.ก.) enmtk 0 112 25 มกราคม 2019 เวลา 19:51
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาเพื่อชุมชน ที่โรงเรียนบ้านนาพิน (9 มกราคม 2562) enmtk 3 170 12 มกราคม 2019 เวลา 16:25
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.5/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 enmtk 0 119 08 มกราคม 2019 เวลา 21:14
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้มภาษาอังกฤษ สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ม.4/10 (วิทยากรภายนอก) 6.01.2562 enmtk 0 123 08 มกราคม 2019 เวลา 21:01
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันคริสมาสต์ (25 ธันวาคม 2561) enmtk 3 121 03 มกราคม 2019 เวลา 20:59
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายภาษาอังกฤษ+ภาษาจีน ที่จังหวัดมุกดาหาร (22-23 ธันวาคม 2561) enmtk 3 145 02 มกราคม 2019 เวลา 22:18
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ละครสั้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ม.ปลาย enmtk 1 157 08 ธันวาคม 2018 เวลา 23:31
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่าย MATH FOR FUN สำหรับห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 1-2 ธ.ค. 2561 (ม.4/10 ม.5/10 และ ม.6/10) enmtk 2 174 02 ธันวาคม 2018 เวลา 14:07
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียนห้องเรียนพิเศษ แผนภาษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ทุนไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์(โครงการ ปีที่ 2) enmtk 0 142 28 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:27
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันสอบคัดเลือกตัวแทน นักเรียนม.ต้นและ ม.ปลาย ภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับภายในโรงเรียน enmtk 0 118 24 พฤศจิกายน 2018 เวลา 20:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สอบ Pre-Test ( English Online ) ม.2/12 ม.5/10 และ ม.6/10 enmtk 0 144 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 22:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่ม 2 อุบลราชธานี (สหวิทยาเขต 4 และ5) 8-9 พ.ย. 2561 (กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) enmtk 1 215 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แข่งศิลปหัตถกรรม สหวิทยาเขต 4และ5 อุบลราชธานี 8-9 พ.ย. 2561(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น) enmtk 3 316 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:14
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ศึกษาดูงานโรงเรียนอำนาจเจริญ 2พ.ย.2561 enmtk 0 141 03 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:23
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ภาพกิจกรรมวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2561 enmtk 0 133 31 ตุลาคม 2018 เวลา 23:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL System (ตัวแทนครูและนักเรียนห้อง ม2/12 ม.5/10 และ ม.6//10 (19 ตุลาคม 2561 enmtk 0 120 20 ตุลาคม 2018 เวลา 14:57
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูบรรจุใหม่ วิชาเอกภาษาจีน enmtk 0 278 01 ตุลาคม 2018 เวลา 17:38
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณครูภาษาอังกฤษ (ม.ต.ก.) ที่เกษียณ 30 กันยายน 2561 enmtk 0 241 01 ตุลาคม 2018 เวลา 11:07
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ยินดีต้อนรับคณะคุณครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (ดูงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ) 26.09.2561 enmtk 0 181 01 ตุลาคม 2018 เวลา 10:34
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลจากการแข่งขันเดือนสิงหาคม 2561 enmtk 2 338 29 สิงหาคม 2018 เวลา 21:08
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติวเข้ามภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา ทุกวันเสาร์ (มิ.ย. - ส.ค. 2561) enmtk 0 237 25 มิถุนายน 2018 เวลา 20:17
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 10 มิ.ย.2561 enmtk 3 302 11 มิถุนายน 2018 เวลา 22:57
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ ห้องเรียนพิเศษแผนภาษา 9 มิ.ย.2561 enmtk 5 254 10 มิถุนายน 2018 เวลา 20:52
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นักเรียน ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 15-18 มีนาคม 2561 enmtk 1 330 19 มีนาคม 2018 เวลา 23:44
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ท่านผู้อำนวยการและท่านรองโรงเรียน ม.ต.ก. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและอำนวยพร คุณครูและคณะนักเรียนที่จะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ enmtk 0 293 09 มีนาคม 2018 เวลา 19:42
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คุณะคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (บางส่วน) ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมุกดาหาร(23 ก.พ. 2561) enmtk 0 282 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:48
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] Communicative English Camp for Careers 2018 (22nd -23rd February 2018) enmtk 8 390 23 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 22:43
โดย enmtk ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 14 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่] เรื่องเด่น[ส่งเข้าใหม่]
ปิดข่าว ปิดข่าว แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่
คุณ ไม่สามารถ เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในข่าวประชาสัมพันธ์

Powered by Web Wiz Forums version 7.6