หน้าแรก | กระดานข่าว | หนังสือราชการ| Portfolio | อีเลินนิ่งครู| ภาพทัศนศึกษา| ห้องเกียรติยศ| Downloads|
Master
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
Tel : 045 - 481168
Fax : 045 - 482440
mtkspm29@hotmail.com


ปีการศีกษา 2556
นางสาวปุณณดา ทีอุทิศ : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับอ่านเอาเรื่อง(อ่านในใจ) ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 63
ปีการศีกษา 2555
นางสาวนภาเพ็ญ ว่องไว : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 62
นายราชวัลลภ พื้นผา ,นางสาวแพรวพิรุณ ศรีกำ , นางสาวศิลามณี ธงกลาง : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 62