คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาภาษาไทย สังคมศึกษา การงาน-เทคโนโลยี สุข-พละศึกษา ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน