หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | กระดานข่าว | หนังสือราชการ| อีเลินนิ่งครู| ภาพนักเรียนทัศนศึกษา| คลิปวีดีโอกิจกรรม| ห้องเกียรติยศ| เผยแพร่ผลงานครู|
Master

ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อเรา
Tel : 045 - 481168
Fax : 045 - 482440
mtkspm29@hotmail.com
คลิปวีดีโอกิจกรรมโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
****ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุง****