[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 358 ข่าว ซึ่งแสดงใน 36 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 1
ยินดีต้อนรับรองจุไรรัตน์ หลักชุม รองผู้อำนวยการคนใหม่
พิธีต้อนรับ รองจุไรรัตน์ หลักชุม ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ.ห้องประชุมรัตนเริองฤทธิ์ อาคาร 5
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 20 พฤศจิกายน 2564 at 07:50
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 4 พฤศจิกายน 2564 at 12:11
วันปิยะมหาราชประจำปี 2564
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม 2564” ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 4 พฤศจิกายน 2564 at 11:55
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2564
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 15 ตุลาคม 2564 at 11:45
วันจักรี 2564
ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ณ.ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 9 เมษายน 2564 at 09:18
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี 2564
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี2564 เทา-แดง เกมส์ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 โดย นางศิวาภรณ์ เงินราง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 10 มีนาคม 2564 at 13:49
การประชุมรับฟังนโยบายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหอไตร
การประชุมรับฟังนโยบายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหอไตร จากนายอิทธิพันธ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต29 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 10 กุมภาพันธ์ 2564 at 14:03
พิธีมอบทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อมอบเงินทุนให้กับนักเรียน
พิธีมอบทุนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานเพื่อมอบเงินทุนให้กับนักเรียนประจำปี 2562-2563โดยท่านผู้อำนวยการฯและคณะผู้บริหารเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.โดมอนุสรณ์50ปี มัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 3 กุมภาพันธ์ 2564 at 09:32
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5ธันวาคม 2563กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 8 ธันวาคม 2563 at 14:15
มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2563
"ร้อยรัก ถักดวงใจ มุฑิตา กษิณานุสรณ์" ให้กับบุคลกรโรงเรียนที่ครบรอบเกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน
>>ภาพกิจกรรม<<(1)(2)(3)
Posted by admin on 28 กันยายน 2563 at 13:04
  Page:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  Next >>


mtkspm29@hotmail.com