[ Login : ผู้ดูแลระบบ ]
ขณะนี้มี 345 ข่าว ซึ่งแสดงใน 35 หน้า และคุณกำลังอยู่ในหน้าที่ 1
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการบุญหลาย หมื่นท้าว โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการบุญหลาย หมื่นท้าว โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 22 มิถุนายน 2563 at 09:08
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 26 กุมภาพันธ์ 2563 at 21:37
การประเมินเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน
การประเมินเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน ความสามารถของนักเรียน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 27 มกราคม 2563 at 13:18
วันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ภาพการจัดงานวันครูเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของครูและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมใหม่ชัั้น1 อาคาร 40ปี ม.ต.ก.
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 21 มกราคม 2563 at 17:05
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 โรงเรียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ไหว้สักการะศาลผู้พันเรืองฤทธิ์ กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 13 มกราคม 2563 at 12:15
การแข่งขันกีฬาภายใน 50 ปี เทา-แดง เกมส์
การแข่งขันกีฬาภายใน 50 ปี เทา-แดง เกมส์ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 31 ธันวาคม 2562 at 10:45
ผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้า ม.ต.ก.(20 ธันวาคม2562)
ผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้า ม.ต.ก.2562เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดงานฉลองโดมอนุสรณ์50ปี ม.ต.ก.มีศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานมากมาย
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 31 ธันวาคม 2562 at 08:23
พิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.)
พิธีรับมอบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.) โดยมี นายธนพร สมศรี รองเลขา สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบ
(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 19 ธันวาคม 2562 at 10:06
วันปิยะมหาราช 2562
ท่านผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562(ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 24 ตุลาคม 2562 at 12:10
การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 มาประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ภาพกิจกรรม)
Posted by admin on 23 ตุลาคม 2562 at 15:49
  Page:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  Next >>


mtkspm29@hotmail.com