วันปิยะมหาราช 2562
ท่านผู้อำนวยการนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม ในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ.หน้าที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
(ภาพกิจกรรม)
การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 มาประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
(ภาพกิจกรรม)
ถวายบังคม-จุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ท่านผู้อำนวยการนำคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่อำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
งานมัธยมตระการพืชผลเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์4.0

งานมัธยมตระการพืชผลเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์4.0
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 มีการจัดโชว์ผลงานนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ

(ภาพกิจกรรม)
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

(ภาพกิจกรรม)
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี พันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ.ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ม.ต.ก
(ภาพกิจกรรม)
[ Admin login:ผู้ดูแลระบบ ] [ หัวข้อที่ผ่านมา ]