ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการบุญหลาย หมื่นท้าว โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการบุญหลาย หมื่นท้าว โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(ภาพกิจกรรม)
การประเมินเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน
การประเมินเพื่อรับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงาน ความสามารถของนักเรียน
(ภาพกิจกรรม)
วันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
วันครูครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ภาพการจัดงานวันครูเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของครูและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ หอประชุมใหม่ชัั้น1 อาคาร 40ปี ม.ต.ก.
(ภาพกิจกรรม)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 โรงเรียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ไหว้สักการะศาลผู้พันเรืองฤทธิ์ กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
(ภาพกิจกรรม)
การแข่งขันกีฬาภายใน 50 ปี เทา-แดง เกมส์
การแข่งขันกีฬาภายใน 50 ปี เทา-แดง เกมส์ โดย นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
(ภาพกิจกรรม)
ผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้า ม.ต.ก.(20 ธันวาคม2562)
ผูกพันวันเก่าคืนสู่เหย้า ม.ต.ก.2562เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดงานฉลองโดมอนุสรณ์50ปี ม.ต.ก.มีศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบันมาร่วมงานมากมาย
(ภาพกิจกรรม)
[ Admin login:ผู้ดูแลระบบ ] [ หัวข้อที่ผ่านมา ]