วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5ธันวาคม 2563กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(ภาพกิจกรรม)
มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2563
"ร้อยรัก ถักดวงใจ มุฑิตา กษิณานุสรณ์" ให้กับบุคลกรโรงเรียนที่ครบรอบเกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 5 ท่าน
>>ภาพกิจกรรม<<(1)(2)(3)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ณ.โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก. วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (ภาพกิจกรรม)
วันไหว้ครู ประจำปี2563
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ณ.โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.
(ภาพกิจกรรม)
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปบดีศรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปบดีศรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ.โดมอนุสรณ์ 50 ปี ม.ต.ก.
(ภาพกิจกรรม)
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการบุญหลาย หมื่นท้าว โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการบุญหลาย หมื่นท้าว โอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(ภาพกิจกรรม)
[ Admin login:ผู้ดูแลระบบ ] [ หัวข้อที่ผ่านมา ]