มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2564
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการประจำปี 2564เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
วันจักรี 2564
ตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี ณ.ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล
(ภาพกิจกรรม)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี 2564
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนประจำปี2564 เทา-แดง เกมส์ เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 โดย นางศิวาภรณ์ เงินราง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
(ภาพกิจกรรม)
การประชุมรับฟังนโยบายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหอไตร
การประชุมรับฟังนโยบายบริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหอไตร จากนายอิทธิพันธ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต29 ณ.ห้องประชุมรัตนเรืองฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
(ภาพกิจกรรม)
[ Admin login:ผู้ดูแลระบบ ] [ หัวข้อที่ผ่านมา ]