เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2562
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหากฎหมายวันรพีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และศาลจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 7 สิงหาคม 2562
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กิจกรรมงานมัธยมตระการพืชผลเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์4.0 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหาน
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แข่งขันตอบปัญหาศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร ในมิติวัฒนธรรม กทม วันที่ 21-22 กย 62
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 11 ระว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562