riansu

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT SMTE ESM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดูรายชื่อรวมทุกห้อง SMTE ESM SMT 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jjj84puMBl1557TfWycMUKCD8C3e0txp

ห้องเรียนพิเศษ SMT 

https://drive.google.com/file/d/1JpvJwJ43736gW5xBa8Q66ieqtdpw6ry7/view?usp=drivesdk

ห้องเรียนพิเศษ SMTE

https://drive.google.com/file/d/1JrRU3ydwnD1DF2cRYOxGn5xS8K9M5XgO/view?usp=drivesdk

ห้องเรียนพิเศษ ESM

https://drive.google.com/file/d/1JljsiPmH4ywc3bcQ8CCmp5nxA_LtoBug/view?usp=drivesdk

Related Articles

Templates by Ltheme